ه‍.ش. ۱۳۹۵ مهر ۳۰, جمعه

فلانی آمد


-فلانی آمد چرا نرفتی؟
-نمی‌ دانستم اگر می‌‌دانستم بیشتر نمی‌‌رفتم!

مکسِ شعرِ


مکسِ شعرِ اسمال‌کش‌ات را بگذاری کنار و زبانِ کیری‌ ناهین شجفی‌ها(که همان زبانِ مداح‌های خامنه‌ای است: "حاجی...،" با این تفاوت که چپ‌های قبیلره‌ای در کونسرت‌هایش غش می‌‌کنند)را بچسبانی به دهان‌ات و پیشِ خودت و چهار تا غنچه تو خونچهِ دیگر فکر کنی‌ که وااو! انا خاتم‌النسوان مکس بر شعر!
حیفِ آن مکس!
 

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مهر ۲۶, دوشنبه

وججوش


ها ها ها ها ها ها ها ها....
ای بنازم!
خدا وحشا!
این مرشد حجمانی دست خیر الماکرین را با سر آستین بریا از پشت کائنات بسته!
تو باید وزیر "وججوش"(وزارت جاسوسی جمهوری وحشی شرنگستان)بشوی!
پس آن  سطر آخر چه شد ای عمروعاص جهان اسپاسمانطلسم!؟
 آخ! شانه هایم!
تو معرکه ای ای عاقبت-محمود!
من حاضرم سال ها با روی خوش با تو دعوا کنم!
آن "خواهش می کنم: اجازه فرمایی,"پاسخ  به درخواست تو برای نشر متن در ملکوت بود!
و آن خط آخر: من براهنی را چند باراینجا و آنجا جنبانده ام برای همین اصل کار او را برای تیراختوریسم اش نادیده نمی انگارم!
 و فرستادن متن با آن سطری که تو می خواستی نباشد یعنی اینکه خواست من چنین است وگرنه مورد نداشت که وقتی نوشته را در ملکوت دیدم در پاسخ ات جای خالی ان دو خط را بفرستم:
 "دیگر کاندیدا‌ی من برای نوبلِ ادبیات رضا براهنیِ منتقد‌نویسنده‌شاعر بوده و هست!
عمر‌شان خوش و دراز‌تر! :  :D :D
 وزیر ارشاد حجم!
حیا کن حیا کن!"
...
این "کیس"هم نخواسته برای من گونه ای تمرین وکالت شد!
در همان دادگاهی که در برادران کارامازوف, دیمیتری محاکمه شد بخشی هم مربوط به همین اختلاف هاست که من داور اورتودوکسخل اش را بسیار دوست دارم و بارها برای دیدن حکم های شهر هرتی او  در آن دادگاه(با ه افتاده)کت و شلوار پاره کرده ام!
من آنقدر خاطره های خوش و عزیز از رویایی دارم که واقعا این چیزها در حساب ناید...ولی ولی ولی مکر تو فک مرا کج کرد!

سست عنصری و توهم  و شعار و خیابانفریفتگی براهنی تروتسکیست در گرماگرم  انقلاب شرم-آور-غم انگیز است! از یاد نبریم که او در این شیفتگی به ریش و پشم پیامبرگونه تنها نبود: نام ها از لیست لب خواهند ریخت با اینهمه او از داستایفسکی و بورخس و ازرا پاوند و چندین نویسنده خوب ولی مرتجع یا نامترقی دیگر بدتر نبود بهتر هم نبود: نامه های غم انگیزچاپلوسانه داستایفسکی در هنگام تبعید پس از سیبری  به تزار و آن منش پان اسلاویست ارتدوکس اش می توانست بازیچه قلم تیمارستان-افروز او در یکی از رمان هایش باشد(اتفاقا او کم خود را و گوشه هایی از دو گانگی ترسناک شخصیت خود را در قالب این و آن شخصیت رمان هایش دراز نکرده!) !)
 سینیور بورخس, تخم نیکسون و ریگان و کلیتوریس تاچر را با خرمنی از خایه های انقلابی چریک ها و گاندی ها و مندلاها تاخت نمی زد:  در پررویی کمال و پس از آن کودتای کثیف یازده سپتامبر شیلی و آن کشتار هراس انگیز به دستور سیا و با دست ارتش پنتاگون پرورده شیلی, از دست خونین پینوشه جایزه گرفت و داوری دیگران را از شیشه های سیاه عینک اش پاک کرد و پشت چهره تارانتول کتابخانه گم شد!
در پایان سادیسم جهانی دوم , فاشیسم پیروز, پاوند را تنها به خاطر نبوغ اش اعدام نکرد(شاید به خواهش چندین نابغه دیگر)وگرنه در میان فاشیست های شکست خورده, حتا یا به ویژه خود دوچه موسولینی هم اصلا سایه خایه هم نبود!  امروزه "وایت پاور" مسیحی او را یکی از پیغمبران خود می داند! راسیست هایی  چون "دیوید دوک" به نژادی  که چنو را پرورده می بالند!  حالا قیاس مع الفارق به کنار,  وزن آن چند تن از ده ها هزار نویسنده و شاعر در جهان ادبیات سنگین تر است و  سیرک سیار زمین و انسان و انسانیت در آثار آنها چنان درخشش و شکوه و زیبایی ای دارد که اگر فضاییان بخواهند ما را در سیاره-کامپیوترشان سبک-سنگین کنند سراغ آنها خواهند رفت نه گاریبالدی و چه گوارا و امیر پرویز پویان یا همتا های ادبی شان!

تصور شعر و ادبیات مدرن آنگونه که با آن پنج شش هفت تن آل کتاب می شناسیم بی براهنی دشوار است! برای یک لحظه تصور کن که در جای تاریخی او در ادبیات انتقادی ما عبدالعلی دستغیب یا سپانلو یا یکی دیگر از این مادرزاده کم-هنر و جرات و جربزه ها نشسته بود! بخواهیم نخواهیم ما خواندن نیما و فروغ و شاملو و اخوان و رویایی(کمتر و دیرتر)و هدایت و چوبک و ساعدی را از او آموختیم! اگر نقش او را در کشیدن این اسطوره ها و کشف نازکی ها و درشتی ها و آب و رنگ آثار آنها در نظر نگیریم بی انصافی بزرگی کرده یم!
 آن گاف های وجدانی, درغلتیدن به افراط و تفریط های گرگ خاکستری-پسند و سال ها از عمر عزیز خود را به پای گونه ای از تسخیرشدگی قومی ریختن از فاجعه های براهنی-بودن بود و آن مصاحبه آخرش با ان مردک شارلاتان در ان نشریه بدرنگ و بو چیزی در حد اغتشاشیدن به چشم زبان, زبانی که او عمری  را به پای آن ریخت! البته نباید از سهم بیماری او هم در گفتن آن حرف ها غافل بود!
 من یک شب براهنی را دراوج اش  زیر چنان نور کثیفی و با چنان شدت استفراغ انگیزی دیدم که فردا شب اش در شعرخوانی ام   زارزار گریستم!(حسن زرهی, نسرین الماسی, عباس جوانمرد,نصرت پرتوی , امیر کسروی و نیاز سلیمی می دانند من چه می گویم!) او همانشب (رونمایی کتاب وحشی) یک سخن غریبی در  هنر شعر و فضای پنهان از چشم غیرش راند و چند شعر از من در همان فضا خواند و من سراپا افسوس شدم که چگونه شدنی است که کسی که چنان درک بلند ناخودبینانه و آرامی از شعر و ادبیات دارد دیشب اش به چنان گودالی از پستی و حریف-سوزی و دلقک-سادیست-مآبی و تیمسار شادان بازی بیفتد: او تعلیمی بدبو به دست, دنبال نام های حریفان اش رویایی و ابراهیم گلستان در زبان می دوید و  تهدید به دخول عدوانی می کرد! با من هم چپ افتاده بود چون جایی(به گمان ام در کتاب "عبارت از چیست")لغتی شوخ و دوستانه به آیه هایش زده بودم: مگو که او مرا یکی از حجم های خصم  پنداشته بود: حال اینکه من دیگر همه دراگ ها را ترک کرده بودم!
دیگر چیزی که دقیقا از آن  شب به یاد دارم این بود که حتا در همان فضای منحوس-شده از ولحرفی های او توجه من به ادبیات ان حرف ها بود و اینکه در ان میان چه جرقه رقصی به راه افتاده بود! این آدم  مادرزاده آموزگار است!
آن مهمانی زیبا و دوستانه و مهربان(که حسن و نسرین,  برای دیدار  من و دوستان بر پا کرده بود) بر من مربای کف افعی شد!

من هنگام خواندن شعرهایم گریستم چون فشار وحشتناکی بر خودم وارد کردم که سوپر اگوی آن مرد زبانگسیخته را کرگدنمال نکنم: از دل ام بر نمی آمد! پیش از برنامه او را کشیدم کناری و گفتم: ببین براهنی, من پنجاه سال دارم و پرزیدنت کشوری در شعر هستم و ....مرا با محبت بسیار بغل کرد و بوسید و دانستم که به هوش آمده مگر دو روز بعد که با هم تلفنی حرف می زدیم به اشک های من متلک گفت ها ها ها ها ها ها!
گفتم باشد ای مونس بنگاه شادمانی!
مگر من حوصله فیل دارم:
 سه سال بعد در رونمایی چاپ دوم همان کتاب و یک کتاب تازه چاپ دیگر,  با اینکه بسیار تکیده شده بود با ورق هایی در دست از ماشین دوستی  پیاده شد و گفت اینها را امروز نوشتم بعدا برایت می خوانم! گفتم بهتر است همین امشب برای همه بخوانی و پس از اندکی شامورتی بازی او را به صحنه فرا خواندم و آمد و سه چهار صفحه از ان شعر بلند خواند و همه با محبت بسیار برایش کف زدیم! من بغل اش کردم و رفتم  بالا و یکدفعه خدا وحش و شمسی خانم از گریبان ام  روییدند که : رسید مژده: جواهرش را چنان بچاتانوگا که دهه هفتاد میلادی را از یاد ببرد و من چنان جواهری از او چاتانوگاییدم که پاندیت لعل نهرو از شگفتی غش کرد: دود از کونده بلند میشه! خوشا پورنی که استارش تو باشی و انبوهی شوخی های دیگر که خودش هم خنده سر می داد و یک شب خوش و شوخ و شنگ در سخن و آواز و پدرسوختگی به اجرا در آمد!
براهنی دو سه بار گفت عالی بود شرنگ! عالی بود!
 ویدئوی ان شب را پایین می گذارم!

 وقتی دیگر که همان چهره خنزرپنزری را در آن دیگری آن داماد بانک شکلات سویس  دیدم از افسردگی و دلزدگی یخسوز شدم:
ای چطور ممکن است های بسیار!
(بوی موی لولیان آید همی: ای آرش جودکی!)
من از عجم-پیری, یعنی دچار آن بیماری هولناک کبر سن-شدن دچار مرگ-رعشه می شوم؛ تقریبا شک ندارم  که می توانم رکورد آن نعشکش لرزان-شانه با سرفه-قهقهه های خشک موذیانه قبرستان-شادکن را بشکنم مگر به خود اجازه گذشتن از یک هفته پیش از هفتاد سالگی را نخواهم داد! تازه به آن وقت برسم یا نرسم!
از کجا بدانم که حافظ و سعدی و بلخی انگبینزبان چمان در آخر عمر چنین چارهزاروادارهایی نشده اند!
مگر من از پدر نازنین خودم کم کشیدم؟ او هم پشت عبا و عمامه ای که پس از فرار من و آغاز جنون اش بر سر شیخ فهیم کرمانی جلاد کوفت, گونه ای غریب از هنرمند بود: بلبل رودبار!
 هنرمندان ایرانی را باید پس از هشتادسالگی گذاشت روی تخت لب حوض و فقط و فقط پرستید و  چپ و راست به آنها با قاشق جایزه و مدال و دکترای افتخاری داد و از فاصله هشتاد میلیارد سال نوری به آنها چشمکی اختری  زد و سرومی از ویاگرا به آنها وصل کرد و برای روانتن های بسیار کار کرده و خسته شان محیطی سرشار از بوی شراب آمیخته با بخار خرگوش سرخ شده و خشخش دامن های سیاه بالای ساق های سپید و حرف های نازکی چون عسلجون من, شاه رختخواب من, گوهر بستر من, الهامبخش محال اورگاسم من و اینجور زبان-مزه های گوته کش فراهم کرد: لیدی گاگا و کیم کارداشیان مادرزاد,  نیناشناشکنان: هورا! حاضر!
آن دو در چشم من مهم ترین ورزندگان زنده سخن ما هستند و خوشبختانه هیچکدامشان آدم های ندید-پدید و قدرندیده ای نیستند, شایسته  قدربینی جهانی هم هستند!
اگر آن کمیته چی های بی تربیت نوبل به هوش آیند و نوبل ادبیات را میان آنها تخس کنند پیشنهاد من این است که هشتصد هزار دلار به براهنی بدهند و چهار صد هزار تایش را هم به رویایی: کی می داند که براهنی پس از عمری که در راه نقد و شعر و ادبیات ایران فرسود امروزه در کانادا با آن بیماری غم انگیز چه روزگاری می گذراند! چطور گذران می کند! چه تنهایی ها و دلتنگی هایی را با روان خود اینسو و آنسو می کشد!
زرهی می گفت یک روز داشتیم از خانه اش به برنامه ای می رفتیم میان راه چند بار پرسید: این اتوبوس کی به تبریز می رسد! اشک ام از گوش ام در آمد!  آدمی با چنان نام و پیشینه ای در این خارش مزمن از کشور, دریغ از پنجاه جفت چشم و گوش مشتاق!
تنهایی ها و اندوه رویایی پس از نزدیک به نیم قرن دوری اختیاری از آن جبرگاه تاریخ را تنها خود او می داند: دانستن چنین چیز هایی از جنس دین و تمدن و فرهنگ شخصی است! نوشته سر با پای آواره! امکان ندارد کسی غیر از رویایی "رویا"ی آخر را بداند! نیمای آخر هم  شناخته  رویا نبود: هر کسی رویای خود را زندگی می کند و می میرد!
من بارها اینجا و آنجا در باره این دو نام نوشته ام!  آنها را دوست داشته ام! یک دوستولوگ تیزبین سه شماره می فهمد که براهنی استعداد دوستی ندارد! رویایی داشت و خود دوستولوگی غریب بود!  بار آخری که او را دیدم از چشم ام افتاد: چند ماه سقوط دست قلی-بازی در آوردم تا چرک دل ام از او پاک شد!  
من که حافظ را نمی شناخته ام با او پالوده نخورده ام زن اش به ملاج ام سنجاق قفلی فرو نکرده زن اش در خوراک ام نوشادر نریخته زن اش پستان دیوانه اش را به کون ام نشلانده:(ارته ووتر کمدی!) بله, حافظ  چند صد ساله که هر بیت اش شاعری را بیخانمان کرده برای من در دیوان اش زنده است: هر چند دیوم ده  پانزده سال است  نگذاشته که پا به ان باتلاق ملکوت بگذارم: دل ام می خواهد روزی با  لرزان-شانه هایی از قهقهه همچنان که پا در آن  سیاهچال مکنده می گذارم جهان را داغ به دل کنم!
زمانی  صاحب لبریخته ها برایم نوشت: من از این بزرگان اسهال می گیرم!
اکنون ماست و کته و چای دبش-خوران تکرار می کنم: من از این بزرگان اسهال-گرفتن آموختم!

زمانی دیگر در گفتگویی تلفنی با صاحب رازهای سرزمین من , این جمله را از او شنیدم: من خایه کسی که چهار سطر  خوب بنویسد را می لیسم!(تنها یک ذهن انتقادی تیز سالاد طلامسکیمیاخاکخورده ترکانگلوفارسیگو می تواند چنین سطری بسراید!)
 بعدها که در گپ-رپی دیگر این حرف اش را به یادش آوردم گفت من گفتم؟ گفتم یس!
ای خداوحش! نردبانی بیاور تا از خودم بروم پایین, آیه هایم را بنویسم!
آن دو تخس, آن شانزده-هجده ساله های دوباره. از شوخ و شنگترین آدم هایی هستند که در عمرم دیده ام!
امروزه شانزده-هجده ساله های نخستباره را می بینم و یاد طلبکارهایم می افتم!
برخی از این شاعر-نویسندگان سی-چهل-پنجاه-شصت ساله چنان مادرزاده فرتوت-وارند که باید از دستشان به تیمسار شادان و نکیر و منکر هفتاد شب اول قبر پناه برد!
 چنین گفت شوهرخاله مکرم بهمن صدیقی به لهجه رشتی:
نکیر و نه منکر!
ای کر به این دنیا!
ممنون ام که شب مرا به خوشی نوشتن دراز کردی!ه‍.ش. ۱۳۹۵ مهر ۲۵, یکشنبه

زمان نویس سال ها

 زمان نویس سال ها یادداشت برداشته خوانده خط زده  بازنوشته بی آنکه بر صفحه های بسیار کارش(شاید در اثر  یک خرافه پنهان)  شماره ای گذاشته باشد.
میان کار مویرگی در مغزش می ترکد و او را نخواسته و ندانسته رهسپار لوح محفوظ می کند.
همهنگام پنجره ای  گشوده می شود و بادی تند نخست همه آن صفحه ها را در اتاق کار نویسنده روانشاد به رقص در می آورد  سپس در کوچه پس کوچه های دور و بر خانه اش می پراکند.
دست نعش  جوری روی میز ولو شده و انگشت اش چنان به جایی اشاره ور است که خدمتکار پیر نویسنده جهانمرگ که پیش آگاهی ای میان چرت پس از ناهار او را به طبقه بالا کشانده می پندارد که نویسنده خسته پیش از هر کاری  از او می خواهد که شاهکار آشفته گردش را دریابد.  سراسیمه می دود  و از هر کوچه ای و جویی و گوشه ای و کناری  برگ ها را چند چند تا تا  و یکی دو سه تا از دست های هوسباز هوا می قاپد و می آورد روی میز می گذارد.
ناشر هم که با علم لدنی خبر مرگ نویسنده را شنیده از گرد راه می رسد و کار را از روی میز بر می دارد و با دقتی گوهر شناسانه می گذارد توی کیف چرمی اش و می رود.
قرن ها از چاپ آن کتاب کوچه گرد گذشته و همه باشندگان زمین انگار هر کدام نسخه ی از آن  را خورده باشند هر روز به محض پیاده شدن از سفینه خواب چشم هایشان را می مالند. به درون و بیرون خود می نگرند. خود را ورق می زنند و یعنی چه یعنی چه گویان گرد خود و همه چیز می گردند آنقدر می گردند که که سفینه خواب آنها را صدا می زند و آنها پاکشان با بیچارگی ناگزیر زامبی ها به  کتاب بی شمار صفحه بی شماره باز می گردند بی آنکه بدانند آیا هنگامی که  خواب اند بیدارند یا هنگامی که بیدارند خواب و کی باز می شوند آغاز می شوند یا به پایان می رسند.
-آقا چای میل دارند؟


ه‍.ش. ۱۳۹۵ مهر ۲۴, شنبه

انگِ حجمدوست‌ام مهدی گنجوی در فیسبوک، زیر این شعر:

در من از بوقِ هندسه
مثلثی پاره
می‌ نالد
(۲۰۰۹)

از من چنین پرسید:

حسین جان! یک سوال داشتم. به خصوص به خاطر میراثی که در شعر حجم داری و آن چه به این جریان افزوده ای. من از زمان اشنایی با شعر حجم گمانم این بود که این شعر محصول سنت فی البداهه نویسی نیست. ریشه در درگیری مداوم با کلمه، بهره بردن فرمالیستی از میراث ادبیات صوفیانه و شطحیات و البته نوعی تلاش برای پدیدارشناسی محصول مکاشفه زمان مند است. اما زمانی که رویایی در فرانسه در یک کارگاه ادبی حجم سرودن را به صورت فی البداهه سرایی انجام داد برایم گیج کننده بود و پرسش ساز. ایا شعر حجم شعر بداهه سرایی ست؟ دوست داشتم نظر تو را به عنوان یکی از افرادی که به نظرم بیشترین کمک های را به میراث این شعر داشته بدانم.


اینک پاسخِ من:


دم ات گرم مهدی جان!
من بی آنکه هیچ میلی به چسباندن انگ حجم  بر پیشانی ام داشته باشم آن را بخش هیجان انگیزی از فرهنگ شعری خودم می دانم:  چکیتکیدگی و رفتار پرستندگانه-ملحدانه ورزنده غیر تبلیغاتی چنین منش شعری ای را ارج می گذارم: از این پنجره همه چیز در زبان فراخوانی به شورمند-اندیشی است: این شعر واقعا خوراک هر شاعر و شعرخوانی نیست: برای ورزیدن آن باید آرامش و آسایش خاطر داشت برخورداری از آنچه رویایی جلال فراغت  می نامید: "بیکاری" و فراغتی بیش از آنچه خود او که کار بسیار می کرد هم در اداره  و هم در اراده معطوف به اداره زبان, برکنارگی از گماشتگی ذهن برای هیچ چیزی مگر زبان چنانچون زیستگاه شعر, آتشکده ای که پیوسته باید روشن اش نگاه داشت: اینکه عرفا و صوفیان آغازین می نشستند و شطح می پراندند درست است که ظاهری فی البداهه داشته اما از سر معجزه و شق کردن قرص زبان نبوده : آنها مردمی برکنار از کار و بار و بازار اهل رواج و رایج, پیوسته در گشت و گذار یا به قول خودشان سیر آفاق و انفس, وجد و سماع و خلاصه جهان به تخم خودپندار بوده اند و "چراغ" هایشان فرصت و خلوت و خودکاوی فراوان داشته اند: ماهی های قناتی که در خود چاه می زده اند و نهنگ آسا از اقیانوس زبان بر می جهیده اند: برخی از مهم ترین شاعران ما از همین اهالی شطح بوده اند: پس پشت آن  سخنان به ظاهر "لبریخته"تاریخی از کار و کوشش انباشته است: آنکه نخسیتن بار آن دختر گاوبردوش چابکرو را بر پلکان های آن  قصر دید پرکردن آن کار نیکو از کودکی و گوسالگی آن دو را در نظر نیاورده بود: تا سه واژه, حیوان و جهان و زبان را مثلث کند هندسه دهان سرویس شده: این بدیهیات را نوشتم تا به مغز حرف خودت برسم: مکاشفه فضایی ست که ما در زبان می گستریم  تا از بالا و پستمان بداهه بجوشد: شعر حجم شعر توانایی است: آمادگی راهب-سامورایی وار برای نوشتن : ذن نوشتن:  من در جایی از دیده ام نوشته ام که چگونه رویایی بی هیچ شمع و گل و پروانه ای درجا شعر نوشت شعری در اندازه بهترین هایش: در باره آن کارگاه از خودش بپرس که خوشبختانه هست و تا آنجا که به شعر خودش مربوط می شود هیچ کنج و کاوشی در آن باره را بی پاسخ نمی گذارد: من دیگر واقعامیل چندانی به خود این شگفت-ژوراسیکپارکیان خارکستاریکایی زمین, از جمله صاحب "هفتاد سنگ قبر" وآن یکی افسوس انگیز که ادبیات را مدتکی سوار تیراختور کرد ندارم ولی اصل کار آنها را به اندازه خویشان درجه یک ام دوست دارم به ویژه ورزش شگفت انگیز رویایی در شعر و سخن پیوسته به شعرش را : خود آنها از یک سنی به بعد دیگر تنها به درد نوبل گرفتن و پرستیده شدن و تجاهر به فسق و بی ناموسی در سواحل کاراییب می خورند: ها ها ها ها ها...آنهاپس از عمری کار شایسته چنین  ریخت و پاشی هستند
    
می ماند آنچه ها که در باره "میراث ویکی از افرادی که بیشترین کمک ها را به میراث این شعر" نوشتی: از لطف ات بسیار سپاسگزارم ولی من دست به هر کس خلی می زنم که دیگران بدانند هنر اصلی ام دست به هر کسخلی ای زدن است با این هدف مقدس که بیش از آنکه هستم ننمایم: زمانی از نمایش خودم بدم نمی آمد: به ویژه در آینه باغ وحش, از باغ وحش که گریختم همه  آینه ها از چشم ام افتادند:
 از رویایی و تنی چند گذشته, بیشتر این نام های حجم-انگینیده امروز موجودات آماده خور و حتا به لحاظ زبانی و شعری بی فردیتی هستند: چندی پیش تصادفا دانستم که کتابی اندر شعر و شاعران حجم در ایران در آمده است نام و شعر من هم گویا برخی آن است: من هنوز  آن را ندیده ام: تا وقتی که من با گونه ای چسب دوستی و شیفتگی انگناک شعر حجم بودم شایستگی آن شعر  را نداشتم: بیشتر اهل شاعربازی بودم تا خود بازی: شعر:البته چند کار از آن دوران هست که زیاد از خواندن شان "خلاجت"(به قول عزیز حلمای سه ساله)نمی کشم: سرانجام ناگفته نگذارم که آشنایی و دوستی با یداله رویایی و پرویز اسلامپور و خسرو  برهمندی و بهمن صدیقی(در یک دوره ای)و  آرش جودکی(که گونه ای بس ویژه از منافق است)از خوشی های زندگی من بوده است: به ویژه آن لحظه هایی که با هم بسیار خندیدیم!

(اگر بدانی چه شکنجه‌ای کشیدم تا اینها را نوشتم: بهنویس امروز دچار آلزایمر شده, ناگزیر با ابزار ورودی گوگل نوشتم که نوشتن را تبدیل به شاقه جات می کند! برای همین پاسخ اینقدر به درازا انجامید!)
 فدای تو!

 در باره پوستر:
 چند روز پیش در کمد‌کاوی‌هایم این پوستر را دیدم: شعرخوانی من به میزبانی آسوسیاسیون پرسان(رونسانسستان رویایی در پاریس) در غارِ سیرانو، پاریس:
در آن شبِ بسیار عزیز، ناگهان من بسیار مریض شدم: زخم معده‌ام بادناک شد و من در اوجِ خوشی‌ِ پس از شعرخوانی در برابرِ آن پاریسی‌هایی‌ که میانشان سرهنگ و عارفِ پیشتر ساواکی، بهروز صور اسرافیل، آن آزرم "سربازِ آزادی"، آذر پژوهش عزیز(که دو سه از شعر‌هایم را هم اجرا کرد) و حبیب روشن زاده و بنفشهِ همان ترانهِ ناز که باباش برای خوانده بود، حسین سلیمان اوغلو و یکی‌ از رهبران خطرناکِ پان ترک‌های آن زمان هنوز آرام و متمدن و (چقدر از غیبتشان غمگین ام:)پرویز و خسرو اسلامپور و خلاصه یک جمعِ ناهمجورِ جور‌شده، سپیدهِ زیبا که دیگر نیست، همسر پیشین‌اش مرتضی که‌از فیس‌های بوک است و رویایی هم معرفی‌ توپی‌ کرد...
به محض پایان برنامه و رفتن بالا‌ی غار، رستوران شیک سیرانو، معدهِ من شروع کرد به اقدامات ناخوشبو، من آن دورمور‌ها می‌‌چرخیدم و می‌‌رفتم بیرون دودی می‌‌کشیدم و بادی می‌‌رهیدم و از نشستن در جمع می‌‌پرهیختم، هما سیار گردِ آن میزِ بزرگ کنار رویایی نشسته بود انگاری ملکهِ حجم، خیر نبیند شاهِ حجم که در آن لحظه که کونِ من در چشمِ توفان بود گفت: شرنگ‌جون بیا اینجا کنار هم بشینیم، گفتم نه رویا‌جون، من اندکی‌ همین دور و بر‌ها می‌‌گردم، گفت بشین شرنگ‌جون: هما خانم لطفا شما کمی‌ آن‌طرف‌تر، نشستن همان و ادامه در زندگی‌ دیگر....